Praktijk voor Tandheelkunde & Implantologie Wageningen
Tandheelkundige zorg voor het hele gezin

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld (Prestaties en tarieven tandheelkunde 2018), evenals de omschrijvingen van de verschillende te declareren behandelingen. Op de site www.allesoverhetgebit.nl vindt u onder andere veel informatie over de tarieven. Naast het honorarium worden bij bepaalde behandelingen ook techniekkosten in rekening gebracht. Dit zijn de kosten die een tandtechnisch laboratorium ons in rekening brengt voor haar werkzaamheden en die wij aan u doorberekenen.

Wij werken samen met Goedegebuure Tandtechniek en Tandtechnisch Laboratorium Zutphen. Via de volgende link heeft u inzage in de richtprijs van de techniekosten.

Zorgverzekeraars vergoeden uit de basisverzekering grotendeels de "klikprothese op implantaten" (mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan en een machtiging is afgegeven), de volledige gebitsprothese, het opvullen (relining) van gebitsprotheses en reparaties van volledige gebitsprotheses. De eigen bijdragen worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. 

Voor de jeugd tot 18 jaar vergoeden zorgverzekeraars volgens de Nederlandse Wet bijna alle tandheelkundige zorg uit de basisverzekering. Voor precieze informatie dient u uw polis goed na te lezen.

Alle overige behandelingen komen voor eigen rekening, tenzij een aanvullende verzekering voor de tandarts is afgesloten. Deze vergoedt doorgaans een gedeelte van de kosten van de in de polis genoemde behandelingen, of een percentage tot een maximum bedrag/jaar ongeacht het soort behandeling.


Factoring in samenwerking met Infomedics                                                             

In onze praktijk besteden wij bij voorkeur al onze tijd aan aandacht en goede zorg voor u. Daarom hebben wij de factoring uitbesteed aan Infomedics.  Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Uw gegevens zijn veilig                                                                                                                                       

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO 27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering  wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy .

Uw rekening op papier of online?                                                                                                                                     

Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw E-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt  op uw infomedics portaal, vult de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl .

Betalingsregeling                                                                                                                                               

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 036 - 2031900. Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen