Praktijk voor Tandheelkunde & Implantologie Wageningen
Tandheelkundige zorg voor het hele gezin

Praktijk voor Tandheelkunde & Implantologie en COVID-19

Vanaf 21 april 2020 zullen wij beperkt open gaan voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak te
annuleren. Bij twijfel kunt u altijd telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. 0317-418017 of info@ptiw.nl 

• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en
hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Met vriendelijke groet namens het gehele team

Paul, Anne en Piet

 


Filosofie

Onze praktijk voor Tandheelkunde & Implantologie Wageningen heeft het doel om door middel van preventie voor uw gebit te blijven zorgen. In essentie is elke behandeling in de tandheelkunde een symptoom bestrijding en geen behandeling. Om die reden maken wij ons sterk om de oorzaak van uw problematiek te achterhalen, isoleren en bespreekbaar te maken. Op deze manier kunt u samen met ons de oorzaak van het probleem aan pakken en proberen te voorkomen dat het weer voor gaat komen. Natuurlijk blijft onderhoud aan een gebit nodig, maar dat geld slechts voor het tandheelkundige werk dat er reeds vervaardigd is. Een onderhoudsvrij gebit bestaat (nog) niet, maar kunnen we ons wel als doel stellen!

Wij hechten dan ook grote waarde aan een prettige en duurzame relatie tussen u en uw tandarts. Wij kiezen bewust voor een relatief kleine praktijk met een vast team van tandartsen, mondhygienisten en assistentes voor wie de zorg, die bij ú past en die ú wenst, centraal staat.

Manieren van behandelen

In onze praktijk zijn alle tandheelkundige behandelingen, implantaat behandelingen, facings, maar ook een klikgebit mogelijk. Wij werken met de modernste technieken en materialen en investeren voortdurend in het up-to-date werken. In onze praktijk is het bijvoorbeeld mogelijk bij de vervaardiging van implantaten, kronen, facings en bruggen de tanden en kiezen met een speciale mondcamera te scannen, waardoor er meestal geen afdrukken ("happen") meer nodig zijn.

Voor elke behandeling kiezen wij zorg die specifiek op uw mond van toepassing is. Uw zorgvraag staat centraal terwijl wij de inhoudelijke tandheelkundige professionele standaard daarop zullen toeleggen.  

Verwijspraktijk voor Implantologie

Een gedeelte van ons tandarts team is gespecialiseerd in alle soorten behandelingen met behulp van implantaten. Dit houdt in het aanbrengen van implantaten, het doen van chirurgische correcties van de kaak om deze geschikt te maken voor implantaten (in geval er onvoldoende bot aanwezig is) én het vervaardigen op de implantaten van een prothetische voorziening. Deze voorziening kan variëren van een eenvoudige klikprothese tot uitgebreide behandelingen met vast kroon & brugwerk. Wij werken uitsluitend met implantaten van de Zwitserse firma Straumann. De duurzaamheid en veiligheid van haar produkten is veelvuldig aangetoond in langjarig wetenschapelijk onderzoek.

Praktisch informatie over de praktijk                                       

Wij zijn goed bereikbaar en beschikken over meerdere parkeerplaatsen op eigen terrein.

Onze praktijk is gecertificeerd volgens ISO 9001 en is daarnaast ingeschreven in het kwaliteitsregister tandheelkunde (KRT).

Wij werken uitsluitend samen met tandtechnische laboratoria waarvan wij zeker weten dat hun werkstukken voldoen aan de te stellen kwaliteitseisen met betrekking tot duurzaamheid en biologische veiligheid. Dit geldt ook als daardoor een tandtechnisch werkstuk iets duurder wordt ten opzichte van een bijvoorbeeld in het buitenland vervaardigd werkstuk.

Over ons

Tandarts Kruijt is een erkend Tandarts-Implantoloog en als zodanig ingeschreven in het register van de Nederlandse Vereniging Voor Orale Implantolgie. Hij werkt sinds 1989 met implantaten en heeft een zeer ruime ervaring met alle mogelijke soorten implantaat-behandelingen.

Tandarts van Eekeren is eveneens een door de N.V.O.I. erkend en geregistreerd "Tandarts-Implantoloog". Hij is in 2006 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft van 2011-2014 de postacademische de opleiding "Tandarts Implantoloog"  aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde in Amsterdam gevolgd. Juni 2016 is hij aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op een implantologisch onderwerp. 

Tandarts Toxopeus - van Eekeren is in 2013 afgestudeerd aan het ACTA te Amsterdam en legt zich vooral toe op de algemene tandheelkunde voor jong en oud. Zij heeft speciale belangstelling voor de sociale tandheelkunde en endodontologie.

Onze mondhygienisten zijn zeer ervaren. Voor zowel preventieve als curatieve parodontale zorg bent u bij hen in uitstekende handen.

Heeft u behoefte aan meer informatie met betrekking tot uw specifieke probleem, aarzel dan niet om een afspraak te maken voor een consult. Wij zijn u graag van dienst.


Namens de eigenaren,


dr. P.J.A. van Eekeren, tandarts-implantoloog NVOI

drs. A. Toxopeus - van Eekeren, tandarts

 
 
 
 
E-mailen
Bellen