Praktijk voor Tandheelkunde & Implantologie Wageningen
Tandheelkundige zorg voor het hele gezin

Implantaten

Indien één of meerdere tanden of kiezen verloren zijn gegaan heeft dit gevolgen voor het goed kunnen kauwen én veelal ook voor het uiterlijk. Met behulp van implantaten kunnen verloren gegane tanden en kiezen worden vervangen zonder dat losse proheses nodig zijn of de resterende tanden en kiezen beslepen moeten worden voor bijvoorbeeld een brug.

Implantaten kunnen alleen dan succesvol worden geplaatst indien de mond hiervoor geschikt is. Deze geschiktheid zal altijd in een eerste onderzoek moeten worden vastgesteld. Hiertoe zal mondonderzoek, rontgenonderzoek en eventueel modelonderzoek moeten plaatsvinden. De aandacht richt zich hierbij vooral op de mate van gezondheid van tandvlees en slijmvliezen, de anatomische verhoudingen van de tandbogen én op de hoeveelheid aanwezig bot.

Ook op hoge leeftijd is het nog steeds mogelijk implantaten te plaatsen, mits men voldoende gezond is.
Na gebleken geschiktheid wordt een behandelplan met begroting opgesteld.


Plaatsing van een implantaat

Het plaatsen van implantaten vindt plaats onder plaatselijke verdoving en geeft normaliter weinig nabezwaren.
Bot groeit in ongeveer 8-16 weken vast aan implantaten, waarna er kronen, bruggen of een klikprothese op bevestigd kunnen worden.
De eerste tijd na de operatie moet u voorzichtig zijn met het implantaat en belasting ervan voorkomen. Een goede mondhygiene is van groot belang voor succes op lange termijn. Wie niet bereid is zijn mond dagelijks tweemaal goed te poetsen kan beter niet aan implantaten beginnen!
Het gemiddelde succespercentage van behandelingen met implantaten bedraagt na 10 jaar zo'n 95-98 %. Stevige rokers hebben een verhoogde kans van ongeveer 15% op verlies van implantaten
In onze praktijk werken we sinds 1989 met implantaten en zijn officieel erkend en ingeschreven in het register "tandarts-implantoloog" van de Nederlandse Vereniging Voor Implantologie".

 


Bevestiging van de restauratie

Wij maken een 3D -scan van uw gebit in plaats van een gebitsafdruk om de kroon of brug te laten maken bij een nederlands Tandtechnisch laboratorium. Na 2 weken plaatsen wij de restauratie op het implantaat.Film over de plaatsing van een implantaat voor een kies

Bron: www.straumann.nl 
 
 
 
E-mailen
Bellen