Praktijk voor Tandheelkunde & Implantologie Wageningen
Tandheelkundige zorg voor het hele gezin

Kronen en bruggen

Als een tand of kies geheel of gedeeltelijk verdwenen is (of zelfs niet is aangelegd), kan het ontbrekende deel worden vervangen door een kroon of brug.

Bij een kroon wordt eerst een deel van de beschadigde tand of kies rondom afgeslepen. Vervolgens wordt er een nieuwe kunstmatige huls in de vorm van de tand of kies op gezet met lijm of cement.

Een brug vervangt één of meer ontbrekende kiezen of tanden. De brug bestaat uit een kunsttand- of kies, met een bevestiging aan naastgelegen kiezen of tanden. Een gewone brug rust op de kiezen/tanden links en rechts van de open ruimte. Een vrij-eindigende brug zit maar aan één kant vast. Bij beide vormen worden de kiezen of tanden, die als steunpunt dienen, deels rondom afgeslepen. Op de kies of tand wordt een kies/tandvormig kapje vastgelijmd. Hieraan zit de kunsttand, die op deze manier stevig vast komt te zitten aan de naastgelegen kiezen of tanden. De etsbrug wordt vaak voor voortanden gebruikt. De kunsttand wordt met een metalen plaatje aan de achterkant aan de buurtanden vastgelijmd.

Kronen en bruggen zijn van porselein, metaal met een laagje porselein, of helemaal van goud. Bij goed onderhoud gaan ze zeer lang mee tot soms wel 30 jaar. Houd de randen van de kroon goed schoon met flosdraad of ragertjes en door zorgvuldig te poetsen.

Vullingen

Bacteriën in tandplak produceren zuren die het tandglazuur en zelfs het binnenste van de tand kunnen aantasten. Dit proces wordt cariës of tandbederf genoemd. Op den duur ontstaan hierdoor vaak gaatjes.

Om de tand te herstellen en te beschermen moeten de aangetaste delen worden verwijderd, en vervangen door een vulling. In onze praktijk wordt uitsluitend gevuld met tandkleurige composiet vulmaterialen.

Tandvleesontsteking

Van nature leven er in uw mond talrijke bacteriën. Ze zitten in een wit laagje op tanden en kiezen: dit heet tandplaque. Tandplaque wordt vaak niet goed genoeg weggepoetst. Door verkalking kan de tandplak dan hard worden en in tandsteen veranderen. Tandplaque leidt vaak tot een lichte vorm van tandvleesontsteking: ‘gingivitis’. Het tandvlees kan dan slapper worden, makkelijker gaan bloeden, een rode kleur krijgen en opgezwollen raken.

Als de ontsteking erger wordt, groeien de bacteriën langs de tand naar binnen. Dit heet parodontitis. De ruimte tussen tand en tandvlees, de ’pocket’, wordt steeds dieper. Vaak krijgt men last van een vieze smaak of een slechte adem. Uiteindelijk kan de laag tandplaque en tandsteen zelfs het kaakbot aantasten. Dit kan tot het uitvallen van de tand of kies leiden.

Als de tandplaque niet diep zit, kunt u het zelf verwijderen met tandenborstel, flosdraad, tandenstokers en ragertjes. Tandsteen of dieper gelegen tandplak (bij parodontitis) moet door de tandarts of mondhygiënist worden verwijderd.
Soms moet daarvoor het tandvlees met een kleine operatie (‘flapoperatie’) tijdelijk worden losgemaakt. Na de behandeling moet het tandvlees rustig genezen, en is het zaak voortaan goed op de mondhygiëne te letten.

In de praktijk is een mondhygieniste aanwezig die u behulpzaam kan zijn bij het gezondhouden van uw tandvlees.

Alle eventueel noodzakelijke operatieve correcties van het tandvlees kunnen door ons worden uitgevoerd.

Trekken van tand of kies

Als een tand of kies erg slecht is of niet goed past, kan soms gekozen worden voor verwijdering (extractie).
Na een plaatselijke verdoving wordt het betreffende gebitselement "getrokken".
Zonodig wordt de wond gehecht. Als u pijn voelt nadat de verdoving is uitgewerkt is Paracetamol een veilige en meestal voldoende sterke pijnstiller: Volwassenen beginnen met twee tabletten van 500 mg en zonodig om de 4-5 uur één extra tablet nemen.

In geval van forse zwelling, koorts, een nabloeding welke niet stopt na 15 minuten stevig bijten op een gaas of zakdoek, hevige pijn welke niet minder wordt na inneming van pijnstillers, kunt u het beste contact met ons opnemen.

Wortelkanaalbehandeling

In tanden en kiezen bevindt zich een ruimte met levend weefsel, met name bloedvaten en zenuwen: het wortelkanaal.
Door infectie (caries!) of andersoortige beschadiging kan het weefsel in het wortelkanaal ontstoken raken of afsterven. Een ontstoken tand of kies veroorzaakt hevige pijn en maakt behandeling noodzakelijk (wortelkanaalbehandeling):

De tandarts maakt een röntgenfoto en dient een lokale verdoving toe. Daarna wordt een opening naar het wortelkanaal in de tand of kies geboord. Via deze opening wordt met kleine vijltjes al het ontstoken of afgestorven weefsel uit het wortelkanaal verwijderd. Vervolgens wordt het wortelkanaal gedesinfecteerd en hermetisch afgeslotenn d.m.v. een kanaalvulling. Dit is noodzakelijk om herinfectie te voorkomen.
Na een wortelkanaalbehandeling kunt u nog enige dagen (meestal niet meer dan drie) last houden. Zonodig kunt u hiervoor bijvoorbeeld paracetamol gebruiken. Als de pijn erg sterk is, of meer dan drie dagen aanhoud, of indien zwelling van de wang ontstaat moet u contact opnemen met uw tandarts.

Kunstgebit

Als teveel tanden ontbreken of niet te herstellen zijn, kan het soms wenselijk zijn de functies van de mond te herstellen door het maken van een volledig kunstgebit.

Indien u nog eigen tanden en/of kiezen heeft zal eerst de prothese samen met u worden vervaardigd. Na het trekken van de nog aanwezige tanden en kiezen wordt deze prothese dan direct in de mond geplaats. We spreken dan van een immediaat prothese. Door het sterk slinken van de kaken na het trekken zal deze prothese vrij snel gaan loszitten zodat na ongeveer 3 maanden een nieuwe basis moet worden aangebracht (rebasing).

Als er nog voldoende goede tanden en kiezen zijn is een volledige prothese niet noodzakelijk en kunnen de ontbrekende tanden worden aangevuld met een "plaatje" of een "frame". Een plaatje is een gedeeltelijke prothese van kunsthars en blijft op z'n plaats doordat het plastic zich zo goed mogelijk klemt tegen tegen de eigen tanden en kiezen. Een frame is van metaal en blijft veel beter op z'n plaats dankzij gegoten metalen steunen en haakjes op de eigen tanden.

Als u net uw kunstgebit heeft gekregen, kunt u de eerste dagen wat zere plekjes krijgen. U moet proberen het gebit in te houden voor een goede gewenning (of genezing in geval van een immediaat prothese). Indien na ongeveer 3 dagen onvoldoende verbetering optreedt kunt u het beste een afspraak maken voor aanpassing van uw prothese. Kies de eerste dagen zacht voedsel, zodat u kunt wennen met eten. U zult in het begin ook moeten oefenen met spreken met een kunstgebit.

Net als gewone tanden moet een kunstgebit goed worden schoongehouden. Gebruikt u hiervoor een protheseborstel, water en zeep.

Beugel

Een beugel helpt om scheve tanden recht te zetten of een verkeerde stand van de kaak te verbeteren. Een recht gebit ziet er natuurlijk mooier uit, is beter te verzorgen, en je kunt er beter mee kauwen. Een beugel wordt vaak toegepast bij schoolkinderen, maar ook volwassenen kunnen door een beugel worden geholpen.

In onze praktijk worden geen orthodontische behandelingen gedaan. In alle gevallen wordt u verwezen naar een orthodontist.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen