Praktijk voor Tandheelkunde & Implantologie Wageningen
Tandheelkundige zorg voor het hele gezin

Klachtenformulier

Heeft u een klacht? Wij zijn u zeer erkentelijk als u deze naar ons communiceert via onderstaande formulier. Alleen dan zijn wij in staat onze zorgverlening waar nodig te verbeteren. Wij streven er uiteraard naar alle klachten naar tevredenheid van beide partijen op te lossen.


Bovendien zijn wij aangesloten bij de KNMT klachtregeling. Desgewenst kunt u door in te loggen op https://www.knmt.nl/patienten/klachtenregeling-voor-patienten uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde.